Буріння артезіанських свердловин

Буріння артезіанської свердловини заслуговує окремої уваги. Тому ми виділили виконання даного виду робіт в окрему категорію.

При бурінні артезіанської свердловини, об’єктом експлуатації є артезіанський водоносний горизонт.

Артезіанський водоносний горизонт залягає між двома водотривкими шарами порід. Води даного горизонту – це напірні води, які іноді за рахунок пластового тиску – самовиливають.

Область живлення водоносного горизонту не співпадає з областю розвантаження, тобто не по всій площі, як в інших водоносних горизонтах.

На перший погляд здається, що це проста свердловина, обсаджена однією колоною і будь яка бурова бригада зможе виконати такі роботи. Але процес виконання не такий простий.

Для спорудження артезіанської свердловини, необхідно використовувати метод буріння з промивкою (про даний вид буріння можна ознайомитись в однойменній статті буріння з промивкою). Для цього методу потрібно:

  • технічна база, тобто бурова установка з буровим насосом;
  • кваліфіковані працівники.

Якщо бурова організація цього не має, то даний вид робіт буде дуже дорогим для Вас.

Ізоляція вищезалягаючих водоносних горизонтів

Артезіанський водоносний горизонт як і міжпластові води, залягають між двома водотривкими шарами порід. Вище артезіанського горизонту залягає як мінімум один або більше водоносних горизонтів. Щоб води з цих горизонтів не потрапляли до свердловини, їх необхідно ізолювати. Для виконання ізоляції використовують кондуктор (технічна обсадна колона з цементацією затрубного простору).

Установка кондуктора

Кондуктор – це обсадна технічна колона, після установки якої проводиться повна затрубна цементація. Дана колона має мати діаметр більший за діаметр кінцевого буріння. Розбурювання гірської породи під установку кондуктора, проводиться таким діаметром, щоб дати змогу цементаційному розчину заповнити всі пустоти між кондуктором і гірською породою.

Цементацію кондуктора необхідно проводити цементаційним агрегатом з використанням тампонажного цементу. В нафтовому бурінні застосовують тільки цементаційні агрегати,у зв’язку з пластовими тисками.

В гідрогеології використовують буровий насос, який є значно дешевшим, ніж цементаційний агрегат. Буровим насосом закачують цементаційний розчин через технічну колону в затрубний простір. Насос залишають під тиском на 3-4 дні для повного висихання цементу. Тоді продовжують процес буріння.

Важливо, що установка технічної колони без цементації необхідного результату не дає. Цей процес роботи є необхідним для того, щоб не відбулося обвалення стовбура свердловини. Тому його потрібно виконати правильно (не закидаючи бетон лопатами в затрубний простір з поверхні землі)!

Процес буріння

Процес буріння нічим не відрізняється від процесу буріння свердловин на інші водоносні горизонти. Одним важливим аспектом – є контроль параметрів бурового розчину.

Обсадка свердловини фільтровою колоною

Інтервали водопритоку під час буріння на артезіанських свердловинах виявити дуже складно. Після буріння рекомендовано проводити каротаж (геофізичні дослідження у свердловині про даний вид робіт описано в однойменній статті за посиланням).

Є багато різних методів виконання каротажних робіт, про які детально описано у розділі геофізичні дослідження у свердловинах. Каротаж дає точні інтервали залягання водовмісних порід, результатом цього є точне встановлення фільтра на фільтрову колону.

Крім цього він дає можливість визначити глибину, на яку можна понизити рівень підземних вод. Це потрібно для того,щоб експлуатувати свердловину, не виснажуючи її.

Якість артезіанських вод

Якість артезіанських вод залежить від складу водовмісних порід. Артезіанські води проходять від області живлення по всіх водовмісних породах, до області розвантаження збагачуючись мінералами. Тому потрібно ретельно підходити до проектування артезіанських свердловин. Якщо водовмісні породи збагачені органікою ми отримуємо «Нафтусю», якщо водовмісні породи представлені вапняками ми отримуємо тверді води і т.д.

«Природньо чиста вода»

NOOSFERA GROUP COMPANY проводить пошуки артезіанських вод, проектування та буріння артезіанських свердловин. В нас є багаторічний досвід по водопостачанню за рахунок артезіанських вод, серед яких великі готельні комплекси Яремчанського регіону.