Бурова установка СКБ-41

Буріння пошукової свердловини відбувається у зв’язку з відсутністю достатньої кількості необхідної геологічної інформації в конкретному районі.

Інформацію яку ми можемо взяти з пробуреної пошукової свердловини це – детальне розчленування геологічного розрізу або уточнення наявної геологічної інформації. У більшості випадків це пов’язано з пошуками корисних копалин, до яких відносяться і підземні води.

Так при пошуках твердих корисних копалин пошукове буріння свердловин дає змогу визначити:

  1.  Інтервали залягання продуктивних пластів.
  2.  Потужність цих пластів.
  3.  Відібрати проби корисної копалини по всіх інтервалах її залягання.

Буріння пошукової свердловини для пошуків підземних вод, дає змогу визначити:

  1.  Інтервали залягання водовмісних порід.
  2.  Їх потужність.
  3.  Склад.

Після бурових робіт, необхідно виконати пробну відкачку. Це дасть приблизне уявлення про гідрогеологічні параметри водоносного горизонту ( дебіт, статичний і динамічний рівні), а також відібрати проби води на хімічний аналіз.

Метод буріння пошукових свердловин

Пошукові роботи доцільно проводити з найменшими затратами, оскільки невідомо чи принесуть вони результат, який Ви очікуєте. Тому економічно вигідно виконувати бурові роботи малим діаметром, з відбором гірських порід (керну). Для цього ідеально підходить колонкове буріння свердловин з відбором керну.

Діаметр буріння не перевищує 112 мм. При можливості можна застосовувати і менший колонковий інструмент.

Більш детально про колонкове буріння описано в однойменній статті, з якою можна за посиланням.

Кріплення свердловини та відбір гірських порід

В залежності від глибини пошукового буріння та складу гірських порід, необхідно закріпити свердловину технічною колоною. По завершенню робіт технічна колона, якими кріпився стовбур свердловини – демонтується.

Керн відбирається по всьому розрізу, або в попередньо визначених інтервалах. Відбір керну дозволяє:

  • літологічно розчленувати геологічний розріз;
  • виділити області тріщинуватості;
  • відібрати гірську породу на проведення аналізів.

Дослідно-фільтраційні роботи

Після проходження свердловини до необхідної глибини, виконується пробна відкачка. Зважаючи на те, що стінки свердловини не закріплені, а також на малий діаметр свердловини, в. відкачку проводять за допомогою ерліфту з повітронагнітаючими трубами, в середині водопідйомних труб. Це дає змогу отримати приблизні гідрогеологічні параметри водоносного горизонту та відібрати проби води на аналізи для визначення якісних характеристик.

«Буріння пошукової свердловини – це один з методів пошуків підземних вод»

Пошукове буріння свердловини, для пошуків перспективних водоносних горизонтів проводять разом з бурінням розвідувальних свердловин. Після проведення пошуків і отримання позитивного результату, свердловина розширюється до потрібного діаметру і облаштовується як розвідувальна.

Noosfera Group Company має всю необхідно технічну базу і багаторічний досвід буріння пошукових свердловин.

Звернувшись в Noosfera Group Company Ви отримуєте професійний, якісний результат.