Гранично  допустимий скид (ГДС)  речовини – показник максимально допустимої в одиницю часу кількості (маси) речовини, що  відводиться із зворотними водами у поверхневі та морські води, який з урахуванням встановлених обмежень на скид цієї речовини від інших джерел  забруднення  гарантує  дотримання  норм її вмісту в заданих  контрольних створах (пунктах) водного  об’єкта. 

Використання єдиної методики розрахунку ГДС речовин гарантуює дотримання норм якості води у водному об’єкті з урахуванням взаємопов’язаного розвитку водоохоронного комплексу.

Нормативи ГДС речовин у зворотних водах затверджуються Департаментом екології та природних ресурсів обласної Державної адміністрації одночасно з видачею дозволу на спеціальне водокористування. Більш детальніше про дозвіл на спеціальне водокористування, Ви можете ознайомитись в наших послугахдозвільна документація.

Термін дії нормативів ГДС встановлюється індивідуально залежно від терміну дії дозволу на спеціальне водокористування.

Підставами для переоформлення нормативів ГДС є:

 • закінчення терміну дії нормативів,
 • зміна умов водокористування,
 • зміна категорії якості води у водному об’єкті,
 • зміна законодавчої та нормативної бази.

Перегляд ГДС речовин виконується не менше раз в п’ять років.

Проект нормативів ГДС речовин включає в себе:

 • фактичні дані щодо якісного і кількісного складу забруднюючих речовин у зворотних водах, отриманих шляхом лабораторних досліджень, величини середньорічних концентрацій, отриманих шляхом аналізу даних попереднього моніторингу;
 • вхідні дані щодо гідрологічної, гідравлічної та гідрохімічної характеристики водоприймача зворотних вод;
 • гідрографічну схему в межах адміністративного поділу з відображенням випусків зворотних вод, фонового і контрольного створів та також місць водозаборів (при їх наявності);
 • вимоги до якості води водоприймача з урахуванням специфіки водокористування
 • правове, методичне обґрунтування схеми і моделі розрахунку ГДС речовин, виходячи зі специфіки водокористування;
 • кратність розбавлення зворотних вод водою водоприймача в зоні їх початкового змішування і лімітуючому контрольному створі.
 • розрахункові умови та результати розрахунків величин допустимих концентрацій ГДС речовин, отриманих з використанням ЕОМ;
 • ліміти на скидання та проект нормативів ГДС речовин.

Розробка та погодження проекту нормативів ГДС речовин здійснюється в два етапи.

На першому етапі проводиться збір вхідних даних, підготування необхідного комплекту картографічних матеріалів, обробка даних попереднього моніторингу якості зворотних вод та води водоприймача, в разі потреби виконуються додаткові лабораторні дослідження якості зворотних вод та води водоприймача, виконується розрахунок прогнозованої якості води у водоприймачі в контрольному створі за спеціалізованою програмою “Гідросфера” та розробка нормативів граничнодопустимого скиду (ГДС) речовин зі зворотними водами;

На другому етапі проводиться узгодження проекту нормативів ГДС речовин в органах Держпродспоживслужби (якщо скид зворотних вод здійснюється у водний об’єкт в межах населеного пункту), в Департаменті екології та природних ресурсів обласної Державної адміністрації та територіальним органом Державного агентства водних ресурсів.

Навіщо  розробляти проект нормативів ГДС речовин?

Проект нормативів ГДС речовин є складовою частиною Дозволу на спеціальне водокористування . Скид у водні об’єкти зворотних вод без дозволу на спеціальне водокористування забороняється.

Розроблення нормативів ГДС забруднюючих речовин для скидання зворотних вод підприємств, установ та організацій, які проектуються, здійснюється в складі передпроектної (ТЕО або ТЕР) та проектно-кошторисної документації (проект, робочий проект) на нове будівництво, розширення, реконструкцію і їх технічне переоснащення.

Більш детальніше про передпроектні роботи і проектну документацію, Ви можете ознайомитись в наших послугах.

Наслідки відмови від розроблення нормативів ГДС речовин.

В разі скиду зворотних вод у водний об’єкт за відсутності дозволу на спеціальне водокористування, шкода заподіяна внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього середовища, підлягає компенсації юридичними та фізичними особами, в тому числі іноземними, як правило, в повному обсязі, без застосування норм зниження розміру стягнення і незалежно від плати за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів (ст. 69 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”.

Розмір компенсації визначається згідно “Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів”, затвердженої наказом Мінекобезпеки України №37 від 18.05.1995 року, зареєстровано в Мін’юсті України від 01. червня 1995 року № 162/698.

Нарахований розмір компенсації, як правило, становить десятки тисяч гривень.

Щоб підготувати Проект гранично Допустимого Скиду необхідно найголовніше – кваліфікованих спеціалістів, які знають, розуміють всі нюанси у виконанні даних робіт.

В Noosfera Group Company, є спеціалісти з багаторічним досвідом роботи, які все зроблять і підготують для Вас якнайкраще.