Ліквідація свердловин

Ліквідація свердловини – це виключення свердловини з обліку Державного Водного Кадастру.

Ліквідацію свердловини як і консервацію, проводиться згідно проекту.

Свердловину ліквідують, коли вона з технічних причин або по геолого-гідрогеологічних умовах не може далі експлуатуватися.

Ліквідація свердловин передбачена ст. 105 Водного Кодексу України.

Стаття 105. Охорона підземних вод

Всі свердловини на воду, не придатні для експлуатації, покинуті спостережні та пошукові свердловини на всі види корисних копалин, а також вертикальні й інші гірничо-пошукові та експлуатаційні гірничі виробки і покинуті криниці повинні бути затампоновані чи ліквідовані.

Причини ліквідації свердловини

Причинами ліквідації свердловини можуть бути пов’язані з:

  1. Нанесення непоправної шкоди свердловині.
  2. Води водоносного горизонту, який експлуатує свердловина за якісними показниками не відповідають вимогам.
  3. Не має необхідності в експлуатації.
  4. Якщо після розвідувальних робіт, не був досягнутий бажаний результат.

Процес ліквідації свердловини

Процес ліквідації свердловини проходить за певним алгоритмом:

  1. Демонтаж насосного обладнання.
  2. Чистка свердловини.
  3. Промивка стовбура свердловини.
  4. Ліквідаційний тампонаж.
  5. Обладнання гирла свердловини.

Демонтаж насосного обладнання

Спочатку із свердловини демонтується насосне обладнання з водопідйомними трубами та все інше обладнання (датчики, п’єзометричні трубки та інше).

Чистка свердловини

Після видалення всього обладнання стовбур та вибій свердловини очищується.

Чистка свердловини, яка підлягає ліквідації, виконується з метою очищення стовбура свердловини від вивалів та опливів стінок, в інтервалах рихлих порід, та чужорідних предметів.

За нашим досвідом роботи, в більшості свердловинах які не експлуатувалися тривалий час, спостерігається наявність сторонніх предметів (уламки дерев, каміння, заліза та інші). Це означає, що потрібно проводити роботи, для чистки свердловин ,які вимагають додаткових витрат.

Після проведення чистки свердловини проводиться відкачка води із свердловин.

Промивка стовбура свердловини

Після чистки свердловини, далі необхідно провести промивку стовбура свердловини, який складається з двох частин:

Перша. Промивка проводиться чистою водою з метою виносу зі свердловини залишків шламу водовмісних порід та частин сторонніх предметів, які знаходились в свердловині та були порушені під час чистки. Промивку продовжують до припливу чистої води.

Друга. З метою дезінфекції водоносного горизонту проводяться профілактичні роботи шляхом закачування 0,1% розчину хлорного вапна з наступною відкачкою розчину з свердловини.

Ліквідаційний тампонаж

Всі операції по проведенню ліквідаційного тампонажу свердловин проводяться згідно методики та технологій, прийнятих у Державних геологічних підприємствах України.

Ліквідаційний тампонаж проводиться з метою захисту водоносного горизонту, від бактеріологічного та хімічного забруднення.

Обладнання гирла свердловин

Згідно діючої методики ліквідації свердловин та „Правил санітарно-ліквідаційного тампонажу свердловин” гирло кожної свердловини ліквідується наступним чином. Навколо кондуктора проходиться шурф розміром 1,5×1,5 м і глибиною 1,0 м. Обсадні труби зрізаються і заварюються металічною кришкою.

В подальшому шурф заливається бетонним розчином в інтервалі 1,0-0,8 м і на бетонну плиту наноситься напис ˗ номер свердловини, рік ліквідації, назва виконавця робіт.

Після виконання робіт шурф засипається землею та проводиться комплекс робіт по рекультивації прилеглої території.

Підсумковою стадією ліквідації свердловини – є складання акту ліквідації. В ньому зазначаються всі експлуатаційні показники свердловини.

Noosfera Group Company має великий досвід робіт по ліквідації водозабірних споруд. Ми точно знаємо як це потрібно робити!