Проект на буріння свердловини – це документація, яка включає

 • фізико-географічну документацію,
 • геологічну інформацію про місце розташування свердловини,
 • технологію виконання бурових робіт,
 • розрахунок зон санітарної охорони,
 • заходи по запобіганню виснаження водоносного горизонту,
 • геолого-технічний наряд, тощо.

Проект розробляється на основі результатів отриманих в процесі передпроектних робіт та від завдання Замовника.

Важливо, проект на буріння свердловини необхідний по законодавству, а саме статті 106 Водного Кодексу України:

Стаття 106. Проведення спеціальних робіт по спорудженню експлуатаційних свердловин на воду.

Спеціальні роботи по спорудженню експлуатаційної свердловини на воду здійснюються згідно з проектно-кошторисною документацією організаціями, які мають відповідні дозволи на виконання таких робіт.

Отже проект на буріння свердловини необхідний з точки зору законодавства, вибору правильної конструкції та місця буріння свердловини.

Види проектів на буріння свердловини

Проекти на буріння свердловини можна розділити на два типи:

 1. Проект на буріння експлуатаційної свердловини з метою водопостачання.
 2. Проект на геолого-розвідувальні роботи, з метою буріння розвідувально-експлуатаційної свердловини для водопостачання.

Спільним у двох вищенаведених проектів є фізико-географічна та геолого-гідрогеологічна характеристика території буріння свердловини на воду, конструкція свердловини, технологія виконання бурових та дослідно-фільтраційних робіт, заходи по запобіганню виснаження водоносного горизонту, геолого-технічний наряд.

Таким чином, ці два проекти розкривають конструкцію та технологію виконання бурових робіт.

Відмінності проектів.

Проект на буріння експлуатаційної свердловини з метою водопостачання

Даний вид проектування виконується на підставі технічного завдання на проектування виданого Замовником, та на основі чинних державних будівельних норм України:

 1. ДБН А. 2.2-3:2014 – «Склад та зміст проектної документації на будівництво»;
 2. ДБН 360-92** – «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень»;
 3. ДБН В 2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі і споруди»;
 4. ДБН А 3.2-2:2009 « Охорона праці і промислова безпека в будівництві»;
 5. ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», та інших чинних державних будівельних норм України.

Буріння експлуатаційних свердловин з метою водопостачання, за класом наслідків відноситься до СС2, та підлягає процедурі оцінки впливу на довкілля.

Цей проект розробляється на основі пошукових робіт, які дають точні гідрогеологічні характеристики водоносного горизонту, на який буде споруджений водозабір.

Ці дані необхідні для

 • більш точного розрахунку кількості експлуатаційних споруд на водопостачання,
 • розміри зони санітарної охорони,
 • радіусу впливу тощо.

Також необхідно відмітити, що даним проектом передбачається не тільки буріння свердловини, але й облаштування зони санітарної охорони та спорудження надкаптажної споруди.

Проект на геолого-розвідувальні роботи з метою буріння розвідувально-експлуатаційної свердловини для водопостачання

Проект на геолого-розвідувальні роботи, виконується на підставі геологічного завдання виданого Замовником, та на основі «Інструкції з проектування та визначення кошторисної вартості геолого-розвідувальних робіт».

Для геолого-розвідувальних робіт не потрібно оцінки впливу на довкілля.

Даний проект передбачає – після буріння проводити дослідно-фільтраційні роботи та аналіз складу підземних вод. Замовник визначається чи підходить йому свердловина з даними експлуатаційними показниками.

Якщо свердловина має показники, які відповідають вимогам Замовника, вона переводиться в експлуатаційну. В разі незадовільних показників свердловина ліквідовується.

Методика виконання бурових робіт

Основною частиною проекту буріння свердловини на воду – є методика виконання бурових робіт та конструкція свердловини, на підставі яких складається геолого-технічний наряд.

Методика виконання бурових робіт передбачає:

 • вибір методу виконання бурових робіт,
 • конструкції свердловини.

В даному розділі описуються всі етапи бурових робіт – від руйнування гірської породи, типу долота, параметрів бурового розчину – до методики виконання дослідно-фільтраційних робіт. Методика розробляється у відповідності до поставленого завдання Замовником, де при необхідності передбачається ізоляція вищезалягаючих водоносних горизонтів, обсипка та промивка свердловини.

Геолого-технічний наряд – це інструкція зведена на одному аркуші у вигляді табличної форми з геологічним розрізом та конструкцією свердловини, який видається буровій бригаді. Геолого-технічний наряд передбачає всю інформацію про марку і діаметр породоруйнівного інструменту, глибину залягання та склад порід, які будуть зустрічатись під час поглиблення свердловини, параметри бурового розчину, яких необхідно дотримуватися, діаметр та глибина спуску обсадної колони.

«Проект – це важливий документ»

На нашу думку до проекту на буріння свердловин, необхідно підійти відповідально

Тому, що саме згідно проекту буровики виконують бурові роботи. При складані проекту вивчається вся геологічна інформація, гідрогеологічні умови. На стадії проектування передбачаються всі можливі ускладнення під час виконання бурових робіт та в процесі подальшої експлуатації. Вивчається досвід експлуатації свердловини у відповідних гідрогеологічних умовах.

Ми рекомендуємо перед початком бурових робіт проводити проектні та передпроектні роботи. Про передпроектні роботи більш детальніше описано в розділі пошуки підземних вод, польові геофізичні роботи та вибір місця закладання свердловини.

Noosfera Group Company має великий досвід з виготовлення проектної документації на буріння свердловини на воду та інших проектів на спорудження водозабірних споруд.

Звернувшись до Noosfera Group Company, Ви отримуєте очікуваний результат, над яким працюють наші спеціалісти.