Даний проект складається з метою проведення ліквідаційного тампонажу гідрогеологічних свердловин.

Ліквідація свердловини відбувається  тоді, коли протягом терміну експлуатації відбулися зміни, як технічного так і природного характеру. Наслідки  проявляються в замуленні стовбура свердловини, зниження водовіддачі водоносних горизонтів (дебіту). Результатом зниження дебіту свердловини є зміна хімічного складу підземних вод, тому їх подальше використання  є не можливим.

Відповідно до ст. 105 Водного Кодексу України всі свердловини на воду, не придатні для експлуатації, покинуті спостережні та пошукові свердловини на всі види корисних копалин, а також вертикальні й інші гірничо-пошукові та експлуатаційні гірничі виробки і покинуті криниці повинні бути затампоновані чи ліквідовані. Ліквідацію пошукових виробок та ліквідаційний тампонаж свердловин будь-якого призначення здійснюють організації на балансі яких вони знаходяться.

В разі не використання за призначенням гідрогеологічної свердловини в термін 10 і більше років і в найближчі 5 років не передбачений її введення в експлуатацію, або за даними контролю за технічним станом колони і цементного каменю консервація недоцільна землекористувач зобов’язаний забезпечити ліквідацію свердловини в установленому порядку.

Структура і склад проектної документації на ліквідацію свердловини повинні відповідати чинним нормативним вимогам і включати наступні розділи:

 • загальна пояснювальна записка;
 • обґрунтування критеріїв ліквідації свердловини;
 • технологічні та технічні рішення з ліквідації свердловини;
 • порядок організації робіт з ліквідації свердловини;
 • заходи з охорони надр, навколишнього середовища і забезпечення промислової безпеки.
 • Методика робіт, яка включає :
  • Підготовчий період
  • Організація робіт
  • Монтаж-демонтаж та перевезення бурового агрегату
  • Чистка свердловин
  • Промивка стовбура свердловин
  • Ліквідаційний тампонаж
  • Обладнання гирла свердловин
  • Витрати матеріалів
  • Цемент
  • Витрати хлорного вапна
  • Резерв на непередбачувані витрати
  • Камеральні роботи
 • Техніка безпеки та охорона праці
 • Природоохоронні заходи при виконанні бурових робіт при ліквідації свердловин

МЕТОДИКА РОБІТ

Методика проведення робіт по тампонуванні гідрогеологічних свердловин базується на тимчасовій інструкції по проведенню ліквідаційного тампонажу геологорозвідувальних свердловин.

Тампонування свердловин виконується згідно проекту на ліквідацію свердловини. Після завершення робіт складається акт про його проведення.

Підготовчий період

При проведенні підготовчого періоду передбачається проведення рекогносцирувального обстеження ділянки і самих свердловин.

На даному етапі збираються матеріали по свердловинах (паспорт при наявності) визначається глибина свердловин, інформація про тип захисного спорудження, параметри водозабірного вузла, наявність під’їзних шляхів.

На основі виконаних робіт складається Акт обстеження та проектна документація.

Організація робіт

Ці роботи виконуються згідно проекту по ліквідації свердловини де все чітко прописується. Організація яка буде виконувати ліквідаційні роботи визначається Замовником.

Після проведення робіт буде складено акт на ліквідаційний тампонаж свердловини.

Чистка свердловин

Чистка свердловин, що підлягають ліквідації, виконується з метою очищення стовбура свердловини від вивалів порід та опливів стінок в інтервалах рихлих порід, та чужорідних предметів.

Після проведення чистки свердловини проводиться відкачка води зі свердловини.

Промивка стовбура свердловин

Після чистки свердловин в подальшому необхідно провести промивку стовбура свердловини, який складається з двох частин:

Перша. Промивка проводиться чистою водою з метою виносу зі свердловини залишків шламу водовмісних порід та сторонні предмети, які знаходились в свердловині . Промивку продовжують до припливу чистої води.

Друга. З метою дезінфекції водоносного горизонту проводяться профілактичні роботи шляхом закачування 0,1% розчину хлорного вапна з наступною відкачкою розчину з свердловини.

Ліквідаційний тампонаж

Ліквідаційний тампонаж свердловини здійснюється відповідно до проектної документації.

Всі операції по проведенню ліквідаційного тампонажу свердловин проводяться згідно методики та технологій, прийнятих у Державних геологічних підприємствах України.

Обладнання гирла свердловин

Згідно діючої методики ліквідації свердловин та „Правил санітарно ˗ ліквідаційного тампонажу свердловин” гирло кожної свердловини ліквідується наступним чином. Навколо кондуктора проходиться шурф розміром 1,5 × 1,5 м і глибиною 1,0 м. Обсадні труби зрізаються і заварюються металічною кришкою.

Після виконання робіт шурф засипається землею та проводиться комплекс робіт по рекультивації прилеглої території.

Витрати матеріалів

Цемент

Згідно прийнятої методики по проведенню робіт в свердловинах передбачається цементаж відкритого стовбура свердловини, внутрішньої частини обсадних колон, а також затрубного простору між обсадними колонами.

Об’єм який потрібно зацементувати визначається по кожній свердловині окремо згідно розрахунків проекту по ліквідації свердловини.

Витрати хлорного вапна

Для дезінфекції труб свердловин при промивці використовується вода з 0,1 % розчином хлорного вапна.

Резерв на непередбачені роботи

В процесі виконання запроектованих робіт по ліквідації свердловин може виникнути необхідність проведення допоміжних робіт, або витрат які не передбачені проектом. Виконання таких витрат обґрунтовується окремо. Тому необхідно передбачити резервні кошти на непередбачувані витрати

Камеральні роботи

При камеральних роботах складається типовий акт ліквідації  свердловини та графічні і текстові додатки до нього. Акт про проведення ліквідаційного тампонажу складається в двох примірниках.

Техніка безпеки і охорона праці

При виконанні робіт належить дотримуватись вимог “Правил безпеки при геологорозвідувальних роботах”, затверджених Держгіртехнаглядом України, а також вимог “Інструкцій і правил пожежної безпеки для геологорозвідувальних організацій і підприємств”.

Природоохоронні заходи при виконанні бурових робіт при ліквідації свердловин

Всі роботи проводяться згідно чинного законодавства України.

При ліквідаційному тампонажу свердловини передбачається виконання комплексу робіт і по захисту природного середовища.

Після завершення ліквідаційних робіт складається акт про виконання робіт який погоджуюся у встановленому порядку.

Проект по ліквідації свердловини вимагає знань, вміння і професіоналізму. До робіт з ліквідації свердловин допускається персонал, який має відповідні навики та матеріально-технічне забезпечення.

Noosfera Group Company має багаторічний досвід роботи і професіоналів своєї справи.

Звернувшись до Noosfera Group Company, Ви отримуєте найкращий  результат.