Проектування будівництва.

Design of construction

Проектування будівництва – це дуже велика відповідальність, і великий об’єм роботи, який NGK може Вам допомогти це зробити.

У Вас може виникнути ряд запитань, тому ми старались максимально детальніше описати

З чого має складатись проект на проектування.

Отже:

Проект на будівництво, розширення та реконструкцію об’єкта промислового призначення розробляється на підставі вихідних даних, завдання на проектування узгодженого ТЕО інвестицій (при необхідності).

Він повинен складатися з таких основних розділів:

*пояснювальна записка з вихідними даними,

*генеральний план і транспорт,

*технологічна частина

*рішення з інженерного обладнання та зовнішніх інженерних мереж,

*архітектурно-будівельні рішення,

*організація будівництва,

*оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) відповідно до вимог ДБН А.2.2-1-95,

*кошторисна документація,

*збірки специфікацій на обладнання, матеріали, конструкції та вироби,

*відомості обсягів робіт,

*техніко-економічна частина, економічні показники

Склад і зміст розділів проекту на будівництво об’єктів цивільного та промислового призначення можуть уточнюватися і доповнюватися замовником у завданні на проектування залежно від призначення та складності об’єктів, що проектуються.

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

Робочий проект є сполученою стадією проектування, призначеної для узгодження і затвердження проектної документації, а також для будівництва об’єкта. Він виконується на підставі погодженої планувальної документації, державних програм розвитку галузі або узгоджених передпроектних пророблень, завдання на проектування, архітектурно-планувального завдання, вихідних даних і технічних умов на підключення до джерел інженерного забезпечення.

Робочий проект складається з пояснювальної записки (з техніко-економічними показниками), робочих креслень, кошторисної документації та розділу організації будівництва.

РОБОЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Робоча документація (РД) призначена для будівництва.

Вона включає в себе:

  • робочі креслення, які розробляються відповідно до вимог стандартів (ДСТУ та ГОСТів),
  • паспорт оздоблювальних робіт,
  • кошторисну документацію,
  • відомість обсягів будівельних і монтажних робіт,
  • збірки специфікацій обладнання, виробів і матеріалів за ДСТУ Б А.2.4-10-95 (ГОСТ 21.110-95),
  • опитувальні листи та габаритні креслення на відповідні види обладнання та виробів,
  • вихідні вимоги на розробку конструкторської документації на устаткування індивідуального виготовлення (включаючи нетипове та нестандартизоване обладнання)

Обсяг та деталізація робочих креслень повинні відповідати вимогам стандартів “Системи проектної документації для будівництва”.

Після затвердження проекту (ескізного проекту, ТЕО інвестицій) за рішенням замовника робочі креслення можуть розроблятись підрядником чи іншим проектувальником (за наявності ліцензії), в т ч з залученням авторів.

Деталіровочних креслення металевих конструкцій (КМД) і технологічних трубопроводів повинні розробляти заводи-виробники, а деталіровочних креслення повітроводів – монтажні організації В окремих випадках проектувальник може брати на себе розробку деталіровочних креслень металевих конструкцій (КМД) і технологічних трубопроводів за окрему плату.

Робочі креслення, як правило, підписують керівник майстерні (відділу), головний архітектор (інженер) проекту, головний спеціаліст відповідного розділу, виконавець та особа, відповідальна за нормоконтроль.

РД розробляється після затвердження попередньої стадії проектування.

Вартість проектних робіт визначається відповідно до порядку і правил визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для нового будівництва, реконструкції і технічного переоснащення підприємств, будівель та споруд усіх галузей народного господарства України.

УЗГОДЖЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Розроблена проектна документація підлягає погодженню.

Ескізний проект (ЕП) і ТЕО інвестицій погоджують:

  • з місцевими органами містобудування та архітектури – з питань розміщення, раціонального використання наміченої для відведення території, відповідності передбачених проектом рішень вимогам архітектурно-планувального завдання, діючої містобудівної документації,
  • з органами місцевого самоврядування – з питань розміщення, використання наявних джерел постачання, інженерних комунікацій, умов їх розвитку (для отримання офіційних технічних умов при підготовці вихідних даних, необхідних для розробки П і РД), а також використання трудових ресурсів (при створенні нових робочих місць на виробничих об’єктах)

Проекти і робочі проекти погоджують з місцевими органами містобудування та архітектури (якщо проект розроблений без попередньої розробки ЕП і ТЕО інвестицій) і з органами місцевого самоврядування (які видавали технічні умови на підключення до джерел постачання чи інженерних комунікацій).

За наявності особливих умов розташування об’єкта (історичні зони міст, зсувні території тощо) необхідно за вказівкою органів містобудування та архітектури погодити проектну документацію з відповідними організаціями.

Проектна документація, розроблена у відповідності з державними нормативними документами і завірена підписом головного архітектора (інженера) проекту, не підлягає погодженню з органами державного нагляду, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

На всіх етапах роботи Ми проводимо консультації зі своїми спеціалістами, радимось про найкращі рішення роботи,  і повідомляємо Вас про результат.

Звертайтесь до Нас, наші двері відкриті для Вас!

Будемо раді бачити Вас нашим Партнером!

Поділитись в соц. мережах