ПРОЕКТ ЗОН САНІТАРНОЇ ОХОРОНИ

Зони санітарної охорони це територія і акваторія, де запроваджується особливий санітарно-епідеміологічний режим з метою запобігання погіршенню якості води джерел централізованого господарсько-питного водопостачання, а також з метою забезпечення охорони водопровідних споруд

У межах зон санітарної охорони забороняється діяльність, яка може призвести до:

 • заподіяння шкоди підземним та відкритим джерелам водопостачання,
 • водозабірним і водоочисним спорудам, водоводам,
 • об'єктам оздоровчого призначення, навколо яких вони створені.

Проект зон санітарної охорони складає невід’ємну частину кожного проекту водопостачання, без якої він не може бути затверджений.

В проекті зон санітарної охорони описується

 • Геологічна будова і гідрогеологічні умови
 • Характеристики  якості підземних вод
 • Обгрунтування границь ЗСО
 • Санітарна характеристика району
 • Опис границь і ЗСО
 • Правові режими
 • Перелік запобіжних заходів
 • План санітарно-оздоровчих заходів в зоні санітарної охорони водозабору

Якість підземних вод

Для визначення якості підземних вод, відбираються проби води з кожної водозабірної споруди. Після чого роблять хімічний і бактеріологічний аналізи

Обгрунтування границь ЗСО

Границі зони встановлюються по результатах детального вивчення геолого-гідрогеологічних умов та розрахунків, а також на основі конкретної природно-господарської і санітарної обстановки, які склались в останні роки в даному регіоні.

Санітарна характеристика району

В санітарній характеристиці району описуються

 • Санітарно-топографічний опис території родовища і навколишньої місцевості
 • Планування і забудова території
 • Відкриті водоймища району дослідження
 • Інфекційні захворювання (чи є на території скотомогильники, або інші забруднювачі)

Опис зон санітарної охорони

В межах ЗСО встановлюється і підтримується особливий санітарний режим, направлений на підтримку високих санітарно-протиепідеміологічних умов місцевості та захисту підземних вод від бактеріального, хімічного та інших можливих забруднень. Особливу увагу необхідно звернути на охорону експлуатаційних свердловин водозабору, із яких безпосередньо виводяться на поверхню підземні води та каптажні споруди пов’язані з її експлуатацією.

Порядок визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режим ведення господарської діяльності в них, встановлений ст. 87 Водного Кодексу України та постановою Кабінету Міністрів України від 8 травня 1996 р.

Постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 р. N 2024 затверджений “Правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів”.

До складу зон санітарної охорони входять три пояси:

 • перший — суворого режиму,
 • другий і третій — це пояси обмежень і спостережень.

Правові режими

Перший пояс зон санітарної охорони включає територію розташування водозаборів, майданчиків розташування всіх водопровідних споруд.

У межах першого поясу ЗСО здійснюється:

 • планування, обгородження, озеленення та монтування охоронної сигналізації;
 • відведення стічних вод за межі цього поясу.

У межах першого поясу зон санітарної охорони водозабірних споруд забороняється:

 • перебування сторонніх осіб, розміщення житлових та господарських будівель, проведення головної рубки лісу, застосування пестицидів, органічних і мінеральних добрив, прокладання трубопроводів, видобування гравію чи піску та проведення інших будівельно-монтажних робіт, безпосередньо не пов’язаних з будівництвом, реконструкцією та експлуатацією водопровідних споруд та мереж;
 • скидання будь-яких стічних вод та випасання худоби.

Другий пояс ЗСО призначений для захисту водоносного горизонту від мікробних забруднень; оскільки другий пояс розташований всередині третього, він призначений також для захисту й від хімічного забруднення.

У межах другого поясу зон санітарної охорони водозабірних споруд здійснюється:

 • внесення можливих змін у технологію регулювання відведення територій під забудову населених пунктів, спорудження лікувально-профілактичних та оздоровчих закладів, промислових і сільськогосподарських виробництва промислових підприємств, пов’язаних з ризиком забруднення підземних вод стічними водами;
 • благоустрій промислових і сільськогосподарських об’єктів, населених пунктів та окремих будівель, їх централізоване водопостачання, каналізування, відведення забруднених поверхневих вод тощо;
 • виявлення, тампонування (або відновлення) всіх старих, недіючих, дефектних або неправильно експлуатованих свердловин та шахтних колодязів, які створюють небезпеку забруднення використовуваного горизонту;
 • регулювання будівництва нових свердловин.

У межах другого поясу ЗСО забороняється:

 • виробництво відходами;
 • розміщення складів паливо-мастильних матеріалів, пестицидів та мінеральних добрив, накопичувачів, шламосховищ та інших об’єктів, які можуть привести до забруднення територій сміттям, гноєм;
 • розміщення кладовищ, скотомогильників, полів асенізації, наземних полів фільтрації, гноєсховищ, силосних траншей, тваринницьких і птахівничих підприємств та інших сільськогосподарських об’єктів, які створюють небезпеку мікробного забруднення джерел водопостачання;
 • проведення головної рубки лісу;
 • зберігання і застосування мінеральних добрив та пестицидів;
 • закачування відпрацьованих (зворотних) вод у підземні горизонти, підземне складування твердих відходів та розробки надр землі.

Третій пояс призначений для захисту підземних вод від хімічних забруднень. Розташування кордону третього поясу ЗСО також визначається гідродинамічними розрахунками.

У межах третього поясу ЗСО  здійснюється:

 • виявлення, тампонування (або відновлення) старих, недіючих свердловин та таких, які неправильно експлуатуються, що створюють небезпеку забруднення використовуваного водоносного горизонту;
 • буріння нових свердловин та проведення будь-якого нового будівництва за обов’язковим погодженням з органами державної санітарно-епідеміологічної служби та геології на місцях.

У межах третього поясу зон санітарної охорони забороняється:

 • закачування відпрацьованих (зворотних) вод у підземні горизонти з метою їх захоронення, підземне складування твердих відходів і розробка надр землі, що може призвести до забруднення водоносного горизонту;
 • розміщення складів паливо-мастильних матеріалів, а також складів пестицидів і мінеральних добрив, накопичувачів промислових стічних вод, нафтопродуктів, що створюють небезпеку хімічного забруднення підземних вод.

Розрахунок поясів зон санітарної охорони залежить від конкретного джерела водопостачання та місцевих гідрогеологічних умов. Ці розрахунки виконують  спеціалізовані організації.

Правовий режим земель зон санітарної охорони визначається законодавством України.

Для тих у кого залишається запитання «для чого потрібна зона санітарної охорони і чи взагалі варто її робити?», наводимо малюнок, який чітко дає відповідь .

Noosfera Group Company має багаторічний досвід роботи по виготовленню проектів зон санітарної охорони, висококваліфікованих спеціалістів, які працюють на найкращий результат.