Якщо Ви цікавитесь СПЕЦДОЗВОЛОМ НА КОРИСТУВАНЯМ НАДРАМИ,

Вам однозначно до Noosfera Group Company.

Ми допоможемо у отриманні дозволу, все підготуємо, подамо, у відповідні органи.

А Ви просто чекаєте на результат нашої роботи!

Отже, що таке спеціальний дозвіл?

Дозвіл на користування надрами – це офіційний документ, який дозволяє користуватися надрами, проводити геологічні вивчення та промислово-дослідницькі розробки родовищ корисних копалин, підземних вод, будувати та використовувати підземні конструкції для зберігання нафти та газу та здійснювати видобуток нафти та газу.

Надрокористування в Україні та видача спеціальних дозволів на надрокористування здійснюється Державною службою геології та надр України (Держгеонадра) у двох випадках.

В першому випадку дозвіл на надра видається без проведення аукціону відповідно до вимог «Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» від 30.05.2011 № 615.

В іншому випадку отримати дозвіл можна відповідно до процедури продажу з аукціону відповідно до «Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 594.

Дозволи надаються на наступні види користування надрами:

 • геологічне вивчення родових корисних копалин;
 • геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення;
 • видобуток корисних копалин;
 • геологічне вивчення нафтогазоносних надр, в тому числі дослідно-промислова розробка родовищ, з подальшим видобутком нафти, газу (промислова розробка родовищ);
 • будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов’язаних з видобутком корисних копалин, в тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод;
 • створення геологічних територій та об’єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заповідники, пам’ятники природи, лікувальні, оздоровчі установки і так далі);
 • виконання робіт (здійснення діяльності), передбачених угодою про розподіл продукції.

Дозвіл надається на строк, визначений заявником, але не більше ніж на:

 • 5 років – на геологічне вивчення родовищ корисних копалини і геологічне вивчення, у тому числі дослідно – промислову розробку родовищ корисних копалини загальнодержавного значення;
 • 10 років – на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно – промислову розробку родовищ нафти і газу, в межах континентального шельфу і виняткової (морської) економічної зони України;
 • 20 років – на видобуток корисних копалин;
 • 30 років – на видобуток нафти і газу в межах континентального шельфу і виняткової (морської) економічної зони України;
 • строк дії окремих дозволів на геологічне вивчення нафтогазоносних надр і видобутку нафти і газу (промислова розробка родовищ), але не більше ніж на 20 років на суші і не більше ніж на 30 років на континентальному шельфі і в межах виняткової (морської ) економічної зони України – на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно – промислову розробку родовищ з подальшим видобутком нафти і газу (промислова розробка родовищ). При цьому строк геологічного вивчення нафтогазоносних надр не може перевищувати 10 років;
 • 20 років – на будівництво і експлуатацію підземних споруд, не пов’язаних з видобутком корисних копалин;
 • 50 років – на будівництво і експлуатацію підземних сховищ нафти або газу;
 • строк дії відповідної угоди про розділ продукції – на виконання угод про розділ продукції.

На кожен вид користування надрами в межах конкретної ділянки надається окремий дозвіл.

Важливо! Якщо Ви хочете видобувати корисні копалини одного типу з декількох родовищ, розташованих близько одне до одного та за умови, що раціональність спільної розробки підтверджена рішенням Державної комісії по запасах корисних копалин, Ви можете отримати один дозвіл на один тип корисних копалин для декількох родовищ.

Ви можете отримати один дозвіл на користування надрами на один вид користування надрами в межах конкретної земельної ділянки.

В межах одного родовища може відбуватися геологічне вивчення та видобуток корисних копалин різних типів за декількома дозволами.

Отримання спеціального дозволу є трудомістким та тривалим процесом, який вимагає певних знань, навичок і головне часу.

Noosfera Group Company має великий досвід роботи у сфері підготовки спеціальних дозволів на користування надрами.

 Ми точно знаємо як це потрібно робити !