Стратегічна екологічна оцінка ( СЕО ) – процедура визначення опису та оцінювання наслідків, виконання документів державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виправданих альтернатив, розроблення заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків.

Стратегічна екологічна оцінка відноситься до проектних робіт. Більш детальніше про проектні роботи Ви можете ознайомитись в наших послугах.

Етапами стратегічної екологічної оцінки є:

 • визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки;
 • складання звіту про стратегічну екологічну оцінку;
 • проведення громадського обговорення та консультацій ;
 • врахування звіту про стратегічну екологічну оцінку, результатів громадського обговорення та консультацій;
 • інформування про затвердження документа державного планування;
 • моніторинг наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Мета та принципи стратегічної екологічної оцінки

Метою стратегічної екологічної оцінки є

 • сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля,
 • безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я,
 • інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів державного планування.

Визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Для визначення обсягу досліджень, методів екологічної оцінки, рівня деталізації інформації, що має бути включена до звіту про стратегічну екологічну оцінку, замовник подає заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (на паперових носіях та в електронному вигляді), з метою одержання та врахування пропозицій і зауважень громадськості.

Звіт про стратегічну екологічну оцінку

Звіт про стратегічну екологічну оцінку складається до затвердження документа державного планування та містить з урахуванням змісту і рівня деталізації документа державного планування, сучасних знань і методів оцінювання таку інформацію

Громадське обговорення у процесі стратегічної екологічної оцінки

Обговоренню підлягають розроблені в установленому порядку проекти містобудівної документації на місцевому рівні: генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій.

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку публікується у друкованих засобах масової інформації (не менш як у двох), визначених замовником, та розміщується на офіційному веб-сайті замовника.

Замовник забезпечує розміщення повідомлення та доступ до проекту документа державного планування і звіту про стратегічну екологічну оцінку протягом усього строку громадського обговорення.

Строк громадського обговорення встановлюється замовником і не може становити менш як 30 днів з дня оприлюднення повідомлення.

За результатами громадського обговорення замовник готує довідку «Про громадське обговорення», в якій підсумовує отримані зауваження і пропозиції.

Врахування звіту про стратегічну екологічну оцінку, результатів громадського обговорення та консультацій

Проект документа державного планування, звіт про стратегічну екологічну оцінку та повідомлення про оприлюднення цих документів подає замовник (на паперових носіях та в електронному вигляді) до відповідних органів.

Органи, після отримання проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку протягом п’яти робочих днів розміщують повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування на своєму офіційному веб-сайті із зазначенням замовника та у строк, що не перевищує 30 днів з дня отримання, подають замовнику в письмовій формі зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку.

У разі неподання таких зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку вважається, що зауваження і пропозиції відсутні.

Усі зауваження і пропозиції, одержані протягом встановленого у цій статті строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.

За результатами консультацій замовник готує довідку про консультації, в якій підсумовує отримані зауваження і пропозиції та зазначає, яким чином у документі державного планування та звіті про стратегічну екологічну оцінку враховані зауваження і пропозиції. Довідка про консультації є публічною інформацією.

Інформування про затвердження документа державного планування

 Замовник протягом п’яти робочих днів з дня затвердження документа державного планування розміщує на своєму офіційному веб-сайті

 • затверджений документ державного планування,
 • заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування,
 • довідки про консультації та про громадське обговорення.

Моніторинг

Замовник у межах своєї компетенції здійснює моніторинг наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, один раз на рік оприлюднює його результати на своєму офіційному веб-сайті у мережі Інтернет та у разі виявлення не передбачених звітом про стратегічну екологічну оцінку негативних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, вживає заходів для їх усунення.

Порядок здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, затверджує Кабінет Міністрів України.

Щоб підготувати СЕО необхідно найголовніше – кваліфікованих спеціалістів, які знають, розуміють всі нюанси у виконанні даних робіт. В Noosfera Group Company, є спеціалісти з багаторічним досвідом роботи, які все зроблять і підготують для Вас якнайкраще.