Технологічна схема – це проект розробки родовищ підземних вод.

Технологічна схема, як і проект розробки розробляється надрокористувачами у відповідності до вимог статті 51. Кодексу України про надра :

 «Розробка родовищ твердих, рідких і газоподібних корисних копалин та переробка мінеральної сировини провадяться згідно з затвердженими проектами та планами робіт, правилами технічної експлуатації та охорони надр».

Для розробки технологічної схеми необхідно захистити запаси корисних копали в ДКЗ України.

Про підрахунок запасів корисних копалин і затвердження їх в ДКЗ, Ви можете ознайомитись в наших послугах ( надрокористування).

Технологічна схема родовища розробляється за наступними нормативними документами:

 • СОУ 73.1-41-02.05.02:2008. Стандарт державної геологічної служби України. Мінеральні води. Технологічні схеми розробки родовищ. Основні вимоги з охорони надр;
 • СОУ 73.1-41-02.05.01:2008. Стандарт державної геологічної служби України. Питні і технічні підземні води. Підготовка технологічних схем розробки родовищ. Методичні вказівки.
 • Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»;
 • Водний кодекс України;
 • Кодекс України «Про надра».

Технологічна схема передбачає ефективну технічно та економічно обґрунтовану експлуатацію (розробку) родовища. яка гарантуватиме збереження якісного складу води на перспективу, забезпеченість родовища від виснаження і забруднення в процесі багаторічної розробки.

Важливими аспектами у розробці технологічної схеми є:

 • Техніко-економічне обґрунтування доцільності експлуатації родовища
 • Метод і режим експлуатації родовища
 • Продуктивність і режим роботи водозабору
 • Моніторинг роботи водозабору та режиму і якості підземних вод
 • Моніторинг санітарно-технічного стану водозабору та родовища
 • Технічне обслуговування водозабору

Технологічна схема виконується індивідуально під кожне родовище підземних вод!

Розробка технологічної схеми вимагає висококваліфікованих спеціалістів.

Звернувшись до Noosfera Group Company, Ви неодмінно отримайте якісний результат.

Ми проконсультуємо, порадимо якнайкраще для Вас.